Vad är retorik?

Ett muntligt anförande ska planeras väl. Det gäller framför allt att sträva mot enkelhet och kanske våga utelämna information ibland. Att som föreläsare kunna avsluta i tid och i stället väcka ett så stort intresse hos åhörarna att de vill göra egna efterforskningar i ämnet, är en konst i sig.

Enligt den antika traditionen ska talaren kunna visa tre grundläggande moment; karaktär (ethos), kunskap (logos) och känsla (pathos). Det är först när man behärskar dessa tre som man blir en trovärdig talare, något man måste vara för att nå fram med sitt budskap.

Barbro Fällman arbetar utifrån principen att klassisk retorik har mycket att lära dagens människor. Ur den gamla vetenskapen lyfter hon fram det som är användbart i dag och skräddarsyr sedan sina kurser efter deltagarnas arbetsuppgifter och behov.

I en del av hennes utbildning får man lära sig effektiv argumentationskonst (argument = bevisföring), där viktiga moment som fakta, motargument, lösning och konsekvens effektfullt bäddas in av en väl förberedd inledning och avslutning. Oavsett vilket utgångsläget är handlar det aldrig om någon lång inlärningsprocess. Alla kan på relativt kort tid både lära sig hantverket och träna sig till färdigheten.