Det Stora Retorikpriset delas ut 14/3 2019 

Den nya juryn:

Klara Härgestam

Barbro Fällman

Vilhelm Hanzén

Andreas Utterström

Jakob Stenberg

Maria Rankka