Uppdragsgivare

Uppdragsgivare i urval

Alfa Laval, Stockholm, Lund
Tetra Pak, Lund, Malmö
Astra Zeneca, Lund, Södertälje
Gambro, Lund
CSL Behring, Stockholm
Handelskammaren, Malmö, Göteborg, Stockholm
IHM Business School, Malmö, Göteborg, Stockholm
Microsoft, Stockholm
Vattenfall, Stockholm
PEAB, Malmö
Tamro, Göteborg
LRF, Stockholm
Konkurrensverket, Stockholm
Skolverket, Stockholm
Finansdepartementet, Stockholm
Utrikesdepartementet, Stockholm
Regeringskansliet, Stockholm

Universitet och Högskolor i Sverige
Departement, nätverk och stiftelser i Skandinavien och Europa